[Una cueca en Cavancha]

1

[Una cueca en Cavancha]

2

1 Oddó (60mm)  
2 Luis Oddó
 
3 [1897]-30/05/1897  
4 Chili, Iquique, Cavancha  

3

30/05/1897 Chili, Iquique Luis Oddó Una cueca en Cavancha;
Una airosa zamacueca á la orilla del mar

4

iquiquecavancha

Iquique, Entrada a la Avenida Cavancha [D.R.]